A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỜI GIỚI THIỆU
-----

Là một quốc gia ven biển, từ hàng nghìn năm nay, biển, đảo đã gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, đồng thời cũng đứng trước những thách thức lớn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, an ninh quốc phòng, khai thác và bảo vệ tài nguyên, bảo đảm thi hành pháp luật trên biển.

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về biển, đảo Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Khánh Hòa; về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành “Tài liệu Tuyên truyền biển đảo năm 2018” nhằm cung cấp và định hướng những thông tin cơ bản về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây, cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tài liệu là cơ sở để các địa phương, đơn vị trong tỉnh tham khảo và sử dụng nội bộ phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hoà


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết