Tiết mục 2 kể chuyện về Bác Hồ dự thi Huyện 2017-2018